Mijn favorieten

Bouwkundige keuring

Per 1 februari maken VBO-makelaars standaard gebruik van de model koopovereenkomsten eengezinswoningen of appartementsrecht waarin naast het voorbehoud financiering nu ook het voorbehoud van een bouwkundige keuring is opgenomen. Door af te zien van het voorbehoud van een bouwkundige keuring kan een consument een koop niet laten ontbinden als de woning ernstige gebreken vertoont of de herstelkosten hoger zijn dan geraamd. Met deze koopovereenkomsten in de hand kan de aankoopmakelaar de consument nu nog beter informeren en begeleiden in het koopproces en behoeden voor financiële schade.

 

Duidelijkheid over keuringen

VBO Makelaar vindt bouwkundige keuringen belangrijk om de kwaliteit van een te koop staande woning te kunnen garanderen. Daarom moet er ook duidelijkheid zijn over de kwaliteit van de bouwkundige keuring. Eind 2017 is een register voor bouwkundige inspecteurs in het leven geroepen door Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI). 

 

Daarom een Rbi-keuring

Het NRBI houdt een register bij van inspecteurs die voldoen aan duidelijke kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen zijn in samensprak met VBO Makelaar en andere marktpartijen opgesteld. Een Register bouwkundig inspecteur (Rbi) wordt onafhankelijk getoetst op kennis en op de kwaliteit van dienstverlening. De Rbi conformeert zich aan de gedragscode van het NRBI; de werkzaamheden vallen onder tuchtrecht en op de keuring rust een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Als ik u als makelaar een Rbi-inspecteur aanbeveel, weet u dat u goed zit. En zo waarborg ik mijn onafhankelijke positie als makelaar naar alle partijen.

 

Wat kunt u verwachten van de bouwkundige:
 
Erkend en onafhankelijk NRBI bouwkundig inspecteur ;
Binnen 2 werkdagen een afspraak;
Een deskundig en onafhankelijk opgesteld bouwkundig rapport;
Het rapport geeft u een gedegen inzicht in de staat van de woning;
Binnen 1 week na opname van de woning heeft u het rapport in uw bezit.


Wanneer u meer wilt weten of een afspraak wilt maken voor een bouwkundige keuring van een woning kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.